Access- baza danych

Tabela- Tak nazywamy zbiór rekordów opisujących obiekty. Zawierają one informacje o tych obiektach w sposób ujednolicony tj. każdy rekord posiada te same nazwy pól. Czasami tabelę określamy jako listę powiązanych ze sobą wierszy i kolumn.

 

Formularz-  tzw. formatka ekranowa służy do wygodnego wprowadzania, edytowania i usuwania danych w tabeli. Wymienione operacje wykonuje się za pomocą okna w którym użytkownik obsługuje pola. Znaczenie pól opisane jest za pomocą etykiet, czyli nazw pól. Pola mogą być zależne od siebie. Wykorzystuje się kontrolki (formanty) związane i niezwiązane, pola kombi, listy, przyciski i grupy opcji oraz pola wyboru. Mogą opierać się na jednej lub kilku tabelach, jak i również na kwerendach. Wszystkie dane wprowadzone do bazy za pomocą formularza są automatycznie umieszczane w tabelach źródłowych. Do utworzenia formularza najwygodniej jest używać tzw. kreatorów i następnie dokonać modyfikacji utworzonego projektu według własnych potrzeb.

 

Raport- Jest to konstrukcja systemu bazy danych, która służy do definiowania postaci i zawartości danych pobieranych z tabel, a następnie umieszczanych na wydruku. Pola mogą być zależne od siebie. Wykorzystuje się kontrolki, które mogą zawierać wyrażenia arytmetyczne i logiczne. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych. Użytkownik ma pełną kontrolę nad rozmiarem i wyglądem wszystkich elementów raportu, dzięki czemu może wyświetlać dane w żądany sposób, według własnego uznania. Raporty opierają się na tabelach lub kwerendach.

 

  Kwerenda- ułatwia wyświetlanie, dodawanie, usuwanie i zmienianie danych w bazie danych programu Access. Inne powody do korzystania z kwerend:

 

  - Szybkie wyszukiwanie konkretnych danych z zastosowaniem filtrowania według określonych kryteriów (warunków)

  - Obliczanie i podsumowywanie danych

  - Automatyzowanie zadań związanych z zarządzaniem danymi, na przykład regularne przeglądanie najnowszych danych

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl